dorosły

,,Czarujemy” edukację, podążamy drogą do niwelowania deficytu przyrody wśród dzieci i dorosłych, do większego zrozumienia dziecka i siebie jako przewodnika, lidera, towarzysza.
Zachęcamy do odbudowania relacji w edukacji, oraz do uwolnienia się z czterech ścian budynków i szklanych ekranów, zachęcamy do działań pro ekologicznych w placówkach edukacyjnych i domach.
Skupiamy nauczycieli akademickich, praktyków, edukatorów outdoorowych, trenerów, tutorów, którzy będą dzielili się w formie warsztatów, empirycznie swoją wiedzą.
Mamy nadzieję, że wyjdziesz od nas refleksją nad tym jak może wyglądać edukacja, oraz z narzędziami, które pomogą zmieniać edukację na bardziej praktyczną, zgodną z neurobiologią, opartą na relacji i współpracy.
Edukacja w Polsce,  „nasz model jest niczym dziurawy statek: ciągle nabiera on wody a my musimy ją wylewać. To oznacza wysiłek. (…) Żyjemy w ciągle zmieniającym się świecie, dlatego też również w pedagogice potrzebujemy porównań, konfrontacji i dyskusji”

(Lloris Malaguzzi)

Niech merytoryczna dyskusja toczy się w Dzikiej Bazie i poza nią!

 • Zapraszamy do zapisu na warsztaty:

  1. Przedszkole w koncepcji Reggio Emilia
  2. Dziecko w koncepcji Reggio Emilia
  3. Praca projektowa w przedszkolu klasach 1-3.
  4. Praca ze światłem i cieniem w koncepcji Reggio Emilia
  5. Świat kolorów i optyki w ujęciu Reggio Emilia
  6. Deficyt natury- działania zapobiegawcze w placówkach edukacyjnych.
  7. Mikrowyprawy- jak je konstuować?
  8. Piosenki ,,na ludowo” na łące i w lesie.
  I wiele innych…

dorosły
dorosły